nybanner

Phòng thí nghiệm

Giám sát & Phân tích Môi trường cho Không khí và Nước

Ô nhiễm hạt là một mối quan tâm lớn trên thế giới.Các nhà khoa học cần thu thập các hạt trong không khí hoặc nước để theo dõi, phân tích môi trường và dự báo thời tiết.TS Sản phẩm có thể trợ giúp về giải pháp cho cả chất lỏng và không khí.

Lọc dung dịch nước & dung dịch hữu cơ

Khi bạn cần loại bỏ hoặc thu gom các chất gây ô nhiễm từ dung dịch nước hoặc hữu cơ, các loại màng khác nhau của chúng tôi bao gồm PES, Nylon, MCE, PVDF, PTFE, kích thước lỗ từ 0,04 µm đến 10 µm, các cấu trúc có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Lọc nước phòng thí nghiệm

Hệ thống xử lý nước trong phòng thí nghiệm có thể tạo ra nước chất lượng cao như nước khử ion, nước làm mềm, nước siêu tinh khiết, vv .. Các sản phẩm TS màng lọc, bộ lọc ống tiêm và bộ lọc viên nang có thể được sử dụng trong các hệ thống lọc này.

Chuẩn bị mẫu

Mẫu và bộ đệm cần được lọc trong các hệ thống HPLC, LC / MS và GC / MS để có thể thu được kết quả tốt hơn, bảo vệ dụng cụ và kéo dài tuổi thọ cột.Màng lọc TS, bộ lọc ống tiêm;bộ lọc được thiết kế và sản xuất để đáp ứng những nhu cầu này.Các sản phẩm này có tính năng giải nén thấp, khối lượng giữ thấp, dễ sử dụng.